FAQ – Frågor & Svar

Vad är Dietistaktuellt?

Dietistaktuellt är en tidskrift som tillhandahållits kostnadsfritt för medlemmar i Dietisternas Riksförbund (DRF) men också varit möjlig att prenumerera på för dem som velat ta del av aktuell forskning och annan omvärldsbevakning inom kost, hälsa och nutrition.

Varför pausar Dietistaktuellt?

Styrelsen för Dietisternas Riksförbund 2019/20 har fattat beslut om att göra ett ”omtag” av förbundets kommunikativa plattform, vilket bl a berör förbundets hemsida, nyhetsbrev, sociala medier och tidskrift. Riktlinjerna för denna nya strategi kommer att dras upp under DRF:s Årsmöte i samband med förbundets kongress 26-27 mars 2020.

Kan jag läsa tidigare nummer av Dietistaktuellt digitalt?

Ja, tidigare utgåvor av Dietistaktuellt kan läsas under fliken Digitala utgåvor.

Vad är Dietisten?

Dietisten är en oberoende tidskrift med syfte att presentera konsekvensneutral och vetenskapligt baserad information inom området kost, nutrition och hälsa, utan vinklande hänsyn. En tidskrift som möjliggör fortsatt omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning inom området kost, nutrition och hälsa.

Vad är förhållandet Dietistaktuellt vs Dietisten?

Dietistaktuellts utgivningsbevis tillhör Dietisternas Riksförbund (DRF).

Dietisten är en obunden tidskrift och har inget samröre med Dietisternas Riksförbund.

Hur gör jag för att ta del av Dietisten?

Du kan just nu erhålla Dietisten helt kostnadsfritt om du har, eller är på väg att skaffa en akademisk utbildning inom området kost, nutrition eller hälsa. Erbjudandet gäller därför även studenter inom området.