Pajkastning? ”Forslin beskriver Magnusson som extremist, han är väl inte bättre han?”

Det finns nog ett par personer i VGR som anser detta. Men skillnaderna är betydande.
Bedöm själv:

Moraliskt.

• Magnusson har medvetet ljugit om Forslins åsikter. Hon har uppenbarligen nagelfarit alla Forslins texter för att hitta detaljer hon kan skruva för att ge stöd för sin tes. Men det innebär också att hon läst överväldigande bevis för att Forslin är allt annat än en extremist, t o m en av den svenska KD-rörelsens grundare skriver i ett facebook-inlägg  (samma FB-grupp Magnusson för övrigt är medlem i): ”När det gäller ‘alt-right’ så är det viktigt att understryka att de här debattörerna – och verkligen inte Magnus Forslin – aldrig någonsin uttryckt något stöd för den rörelsen. Jag är personligen helt övertygad om att de är starka motståndare – för de ser sig själva mer som fackelbärare för förnuft, förutsättningslöst sanningssökande och gränslös yttrandefrihet.” (Klok gosse)

Forslin far inte med osanning utan presenterar endast vad Magnusson berättat om sig själv. Hon själv ser möjligtvis inte KPML(r)* och Svenska Kommunistpartiet som extremism, men det gör nog Sverige i övrigt. Både akademi och allmänhet. Eller snarare som en beklämmande anakronism av excellerande självbedrägeri.

It is impossible to prove a negative. Det är nästan omöjligt att bevisa att något inte är fallet. Forslin måste för att försöka rentvå sig från de falska anklagelserna presentera ett rimligt motiv till varför Magnusson till och med är villig i att engagera sig i medveten lögn för att få till en smutskastning. Det ter sig i det närmaste obegripligt om man inte förstår Magnussons verklighetsuppfattning eftersom Forslin inte är knuten till DRF längre. Han producerar inte tidskriften Dietistaktuellt. Mission accomplished. Ändå är det viktigt att förtala honom.

Juridiskt.

• Magnusson har som ambition att framställa Forslin som klandervärd, att lämna uppgifter med syfte att leda till missaktning. Detta är rimligen fastställt och är alltså en brottslig handling enligt 5 kap. brottsbalken. Magnusson avslutar sina tirader med att alla skall ta avstånd från Forslin och det han producerar (en totalitarists klassiska försök till deplatforming och censur). När Forslin beskriver Magnusson som vänsterextremist är syftet ett annat: Att ge en förklaring till varför Magnusson medvetet ljuger och vill framställa honom i ett föraktligt ljus.

• En betydande skillnad är att Magnusson fabricerar osanna uppgifter. Forslin presenterar redan befintlig och av Magnusson själv offentliggjord fakta.

—————–

* OBS! Detta är uppgifter som Magnusson själv, aktivt och frivilligt, offentliggjort i publicistiska och andra allmänt tillgängliga sammanhang. Om så icke vore fallet skulle informationsdelgivningen utgöra ett brott mot Dataskyddsförordningen.