Kommentar till Maria B Magnussons inlägg vid DRF:s årsmöte 26 mars

» Maria B. Magnusson (Angereds Närsjukhus) riktar medvetet falska anklagelser om extremism, rasism och dold agenda mot Dietistaktuellts tidigare redaktör Magnus Forslin på DRF:s Årsmöte 2020, och kräver samtidigt att hennes framställan tillhandahålls alla förbundets medlemmar. (Exempelvis: ”Hur MF:s agenda än ser ut så kan man inte bortse från att den i väsentliga delar sammanfaller med den i högerpopulistiska och rasistiska kretsar. Han har tagit fajt för den här agendan”, har trots garderingen med en guilt by association uppfattats som ett tydligt högerextremistiskt utpekande)

» Även andra uttalat liberala personer som tar kraftfullt avstånd från både höger- och vänsterextremism, samt webbsidor med liberalt innehåll beskrivs som alt-right/högerextremistiska. (Magnusson måste utgå ifrån att ingen orkar kontrollera fakta)

» Magnusson får en andra gång ett Årsmöte (förra var 2015) att fatta ett beslut som är direkt rättsvidrigt. Denna gång genom att få DRF att tillhandahålla och sprida uppenbart osanna och förtalsgrundade uppgifter [5 kap. brottsbalken]. (Graverande är att DRF informeras om att Magnussons påståenden är falska och att beteendet är en ryggmärgsreflex hos vänsterextremister – alla som kritiserar Den Rätta Läran är per automatik ”fascister” och ”rasister”)

» På 80-talet anslöt sig Magnusson till, och skaffade partibok i KPML(r) = Kommunistpartiet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna)*. Idag Svenska Kommunistpartiet. En organisation som sekteristiskt hyllar Stalin, Lenin, Mao och Kim Il-Sung och flera andra av 1900-talets främsta förbrytare mot mänskligheten (se mer på Forum för levande historia). Partiet vill införa diktatur i Sverige enligt sitt program. Med terror om nödvändigt. Upplysningen med dess liberala, demokratiska, frihetssträvande och humanistiska värden, utgör den ”Ädla Kampens Stora Fienden”.

» Svenska Kommunistpartiets leninismstalinism samt Kritisk Dietetik (från Kritisk Teori = uppdaterad kommunism + fransk postmodernistisk motupplysning), delar i stora stycken gemensamma ideologiska värden, grund, historia och mål. För upplysningsorienterade demokrater, humanister och liberaler är detta ingen vacker syn, vilket aktivisterna vet. De försöker därför kidnappa goda mål som t ex jämlik vård. (Rörelsernas normativa teoribildning leder oss istället bevisligen bort från frihet, medmänsklighet och humanitär, social utveckling om den skulle realiseras.)

» Forslin har sedan tidigare blivit ostracerad av det kotteri som vill radikalisera DRF. Detta för att han i egenskap av journalist och i kraft av sin yrkesetik har uppmärksammat medlemmarna på att förbundet kan stå inför en smygande pseudovetenskaplig ideologisering som inte minst riskerar dietisternas legitimation. Vidare karaktärsmördas Forslin genom bisarra osanningar och beskyllningar i en Dreyfus-artad process under årsmötet – utan att ges möjlighet att få gå i svaromål.

» Genom att både döma och verkställa Magnussons personliga vendetta medelst offentlig uthängning och förnedring, visar den 54 personer starka årsmötestribunalen hur långt förbundet är berett att gå när det gäller oliktänkande. Man är så angelägen om att skicka ut denna signal till kåren att man t o m är villig att begå lagbrott med fängelse i straffskalan. (För ett mer detaljerat resonemang, läs Magnusson, DRF och Sveriges Rikes Lag)

Take-home-message:

» GLÖM INTE! Skaffa dig en egen uppfattning genom att ta del av evidensen, källorna, de bärande texterna! Lyssna inte passivt på självutnämnda sakkunniga eller namnkunniga bara för att de har titlar.

» ”Jag har inte tid”, ”orkar inte”, ”bryr mig faktisk inte”, är dåliga argument för att slippa ta reda på fakta. Det är din profession, det är din yrkesstolthet, det är din legitimation. Om jag bryr mig som icke-dietist, kan det finnas skäl att titta lite närmare på kritisk dietetik, dess väg in i kåren och framför allt vara observant på dem som på riktig hyllar totalitär extremism.

» Fråga dig: Önskar den dig verkligen gott som uppmanar dig till att inte ta del av information och kunskap, eller kan det finnas egenintressen när vederbörande vill kontrollera ditt nyhetsflöde och hindra dig från att bilda en egen uppfattning?

» Detta handlar inte bara om Kritisk Dietetik som ännu är att betrakta som en smärre bagatell för en liten moraliserande klubb, utan kanske framför allt om professionens förhållningssätt till vetenskap, kunskap, sanning och friheten att kunna diskutera dessa storheter utan att behöva oroa sig för repressalier eller andra negativa konsekvenser – det är min ”dolda” agenda. /MF

För dig som känner att det är viktigt att ta del av båda sidor av myntet föreslås en utförligare kommentar här!

Se även Uppstyrning av Magnussons (medvetna?) begreppsförvirring.

Se även Pajkastning? ”Forslin beskriver Magnusson som extremist. Han är väl inte bättre han?”

——————-

* OBS! Detta är uppgifter som Magnusson själv, aktivt och frivilligt, offentliggjort i publicistiska och andra allmänt tillgängliga sammanhang. Om så icke vore fallet skulle informationsdelgivningen utgöra ett brott mot Dataskyddsförordningen.