Dietistaktuellt, en viktig del att stärka den professionella tillhörigheten

Under de senaste 25 åren har Dietistaktuellt producerats och givits ut kostnadsfritt av förlaget och produktionsbolaget STODAB.

Dietistaktuellt har varit en viktig del i omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning och i att stärka den professionella tillhörigheten. Magnus Forslin har  varit redaktör för Dietistaktuellt sedan tidningens start i början på 90-talet. Han har under alla år drivit tidningen med stor entusiasm och lyhördhet för dietistkåren.

Fortsatt omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning

Produktionsbolaget har i början av 2020 tillsammans med dietister och nutritionister med ett starkt engagemang i den vetenskapliga metoden, lanserat tidskriften Dietisten.

Dietisten är en oberoende tidskrift med syfte att presentera konsekvensneutral och vetenskapligt baserad information inom området kost, nutrition och hälsa, utan vinklande hänsyn.

Tidskriften har strukturerats och komponerats med den legitimerade dietisten som läsare, men även andra målgrupper kommer att ha behållning av den – såsom nutritionister, nutritionssjuksköterskor, kostchefer/kostekonomer, logopeder, liksom läkare med intresse för kost, nutrition och hälsa. Den breda sammansättningen av läsare kommer förhoppningsvis att bidra till att olika perspektiv på angelägna frågor inom området kan behandlas.

Har du anmält dig?

Du kan erhålla Dietisten helt kostnadsfritt om du har, eller är på väg att skaffa en akademisk utbildning inom området kost, nutrition eller hälsa. Erbjudandet gäller även studenter inom området.